Cong an Yen Bai - Tin trong ngành - CBCS tập huấn công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH